Sportleraar en Coach

Wat is een goede sportleraar? Een die lekker in z’n vel zit en de groep of persoon waaraan hij/zij les geeft enthousiast weet te houden ook wanneer het zwaarder wordt qua uithoudingsvermogen . 

Voor alle docenten is het belangrijk dat de stem blijft boeien en de leerling/ sporters niet afhaken . Daar is dus , buiten de fexibele stem , ook een positieve uitstraling voor nodig die samenwerkt met de stem.

Zowel bij het lesgeven als bij de coaching is het belangrijk dat je overtuigt en motiveert. Dat spreekt voor zich , maar een helder ontspannend klinkende spreekstem, zal veel prettiger overkomen dan een wat meer geknepen geluid of veel  en hard geschreeuw.

Op sportscholen wordt over het algemeen gewerkt met microfoons. Dit is nog een heel aparte “tak van sport” wat betreft het stemgebruik. Hier is een heldere goed gearticuleerde spreekstem een vereiste. Wanneer de stem/ademtechniek niet goed werkt veroorzaakt dat een “ploffende”stem in de microfoon waardoor er minder van te verstaan is.

Als leraar en coach probeer je de sporter goed te laten presteren.  Ontspanning op het ademhalingsorgaan geeft de mogelijkheid om de stem aansluiting te laten maken met wie jezelf bent en wat de boodschap is die je over wilt brengen. De boodschap wordt nog duidelijker en krijgt veel meer zeggingskracht , terwijl het je minder energie kost .